Koren

 


Brabants Kamerkoor

dirigent

Brabants Kamerkoor

www.brabantskamerkoor.nl

Het Brabants Kamerkoor bestaat al 80 jaar. Op de programma’s staan koorwerken uit alle stijlperiodes, zeer gevarieerd, zowel a capella als met een orkest of ensemble. Het koor houdt van samenwerken en van nieuw repertoire. Naast vernieuwing staat de traditie, met bijvoorbeeld de in 2017 uitgevoerde Johannes- Passion van Bach en voor 2019 zijn Matthäus-Passion.


Stichting Bachcantates Tilburg

dirigent

Stichting Bachcantates Tilburg

www.bachcantates.nl

Vijf keer per jaar wordt een concert georganiseerd op de zondagmiddag, met als streven een professionele uitvoering van hoog niveau bereikbaar maken voor een zo breed mogelijk publiek. Het koor bestaat uit ervaren amateurzangers, het orkest werkt met een combinatie van professionele musici en zeer ervaren amateurs. Er wordt op de zaterdag en de zondag voorafgaande aan de uitvoering gerepeteerd.


Adveniat Musica

dirigent

Adveniat Musica

www.adveniatmusica.nl

Dit projectkoor, in 2011 door Rienk opgericht, geeft concerten in de regio Utrecht. Elk jaar wordt op 4 mei in aansluiting op de Nationale Dodenherdenking een Herdenkingsconcert in Houten gegeven. Daarnaast wordt een project georganiseerd, waarbij één of meerdere monumentale werken op het programma staan. De deelnemers bereiden individueel de muziek voor en op de repetities wordt gewerkt aan het bij elkaar voegen van de diverse partijen en het ontwikkelen van een kleurrijke koorklank.


Vocaal Ensemble Tiramisu

dirigent

Tiramisu

www.vocaalensembletiramisu.nl

Vocaal Ensemble Tiramisu is een Rotterdams a capella projectkamerkoor dat sinds 1994 twee keer per jaar concerten voorbereidt en uitvoert. De programmakeuze is thematisch en bestaat vooral uit (laat) romantische, twintigste-eeuwse en hedendaagse a capella werken. In de keuze van het repertoire streeft het koor ernaar om ook werken van minder bekende componisten ten gehore te brengen. Af en toe wordt samengewerkt met een componist, instrumentalisten of andere kunstdisciplines.


Amersfoorts Kamerkoor

dirigent

Amersfoorts Kamerkoor

www.amersfoortskamerkoor.nl

Het Amersfoorts Kamerkoor is een gemengd koor met ruim 25 leden, enthousiaste amateurs die ernaar streven op een muzikaal hoog niveau te zingen. Het repertoire omvat een breed scala aan muziekstijlen en -stromingen, met een voorkeur voor de uitdaging van weinig uitgevoerde muziek.  Er wordt hoofdzakelijk a capella gezongen, maar ook regelmatig samengewerkt met solisten, ensembles of andere koren.


Jongerenkoor Houten

dirigent

Jongerenkoor Houten

www.pghouten.nl/muziek/jongerenkoor

Jongerenkoor Samen Op Weg te Houten werkt mee aan diensten van de Protestantse Gemeente Houten, maar treedt ook daarbuiten op. Engelse koormuziek is een belangrijk onderdeel van het repertoire – het koor zingt dan ook regelmatig in Evensongs. Het jongerenkoor heeft diverse keren meegedaan aan het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen en daar onder Rienks leiding in 2014, 2015 en 2016 de compositieprijs behaald met werken van componist Reitze Smits en Geerten Liefting. Tevens behaalde het koor in 2015 en 2016 respectievelijk de derde en de tweede prijs voor beste koren in de A-categorie.


Eindhovens Kamerkoor

dirigent

Eindhovens Kamerkoor

www.eindhovenskamerkoor.nl 

Het Eindhovens Kamerkoor zingt met veel plezier op een hoog niveau. De programma’s worden rondom een thema of componist samengesteld. Dat levert gevarieerde concerten op: van renaissance tot hedendaags, van onbekend tot overbekend, van a capella tot werken met instrumentale begeleiding en solisten.


Consortium Musicum Divertimento

dirigent (gedeelde functie)

CMD

www.cmdbreda.nl

Consortium Musicum Divertimento is een projectkoor en -symfonieorkest dat al 40 jaar in de zomer naar het buitenland gaat om daar met ongeveer 90 professionele – en amateurmusici een week lang met mooie muziek bezig te zijn. De groep, met deelnemers uit het hele land, heeft zijn thuisbasis in Breda, waar voorafgaand vijf repetities plaatsvinden. In de week zelf worden in fraaie kerken twee solistenconcerten en drie concerten met koor, orkest en professionele solisten gegeven. De muzikale leiding is in handen van Rienk Bakker en Rick Muselaers. Van 2017-2019 is de bestemming Ostrov, in het noordwesten van Tsjechië. 


Cantorij Vianen

cantor-organist

Cantorij Vianen

De cantorij van de protestantse gemeente te Vianen bestaat uit circa 30 enthousiaste zangers. Het repertoire wordt voornamelijk bepaald door liederen uit het Nieuwe Liedboek voor de Kerken en andere kerkmuziek. De cantorij zingt op hoogtijddagen in de vieringen van de Grote kerk te Vianen en ondersteunt verder de gemeentezang bij het instuderen van nieuwe liederen uit het Liedboek.