Eindexamenconcert Master Koordirectie

Volgend jaar is het zover: dan ga ik mijn  Master Koordirectie afronden. Daarvoor geef ik  een eindexamenconcert met het Amersfoorts Kamerkoor, aangevuld met een aantal gemotiveerde projectzangers. Op het programma staat o.a. ‘A cette heure du jour’ van Ton de Leeuw (onderwerp van mijn afstudeerscriptie), en verder werken van Daan Manneke, Messiaen, Badings en Sweelinck.

Ik ben hiervoor nog op zoek naar een lage bas en een alt.

Belangstellenden kunnen eerst vrijblijvend een repetitie bijwonen. Aanname volgt na auditie (hiervoor hoef je geen eigen stuk voor te bereiden). Deelname is kosteloos.

De repetities zijn op dinsdagavond in Amersfoort. Je kunt vanaf nu mee repeteren, het laatste moment van instroom voor zeer geoefende projectzangers is begin april. De noten moeten thuis ingestudeerd worden; tijdens de repetities wordt gewerkt aan samenklank en afwerking.

Belangrijke data:

Zaterdag 23 april Repetitiedag van 10.00 – 17.00 uur. Op deze dag zal ook de verplichte opname gemaakt worden van ‘A cette heure du jour’.

Zaterdagavond 4 juni Concert in de Ansfriduskerk in Amersfoort. Hierbij zal de eindexamencommissie aanwezig zijn. Aansluitend zal het beoordelingscijfer bekend gemaakt worden.

Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar rienk.bakker1@gmail.com.