Gezamenlijke concerten Amersfoorts en Zeister Kamerkoor

Op zaterdag 29 oktober en zondag 6 november verzorgen het Amersfoorts Kamerkoor en het Zeister Kamerkoor een gezamenlijk concert. Op het programma staat muziek uit de Italiaanse renaissance en de Duitse romantiek. Door de samenwerking tussen twee kamerkoren kunnen bijzondere, weinig vertolkte werken ten gehore worden gebracht. Zo worden het achtstemmige Jubilate Deo van Gabrieli en de dubbelkorige Drei Motetten van Brahms uitgevoerd, en verenigen beide koren zich tot één in het Beatus Vir van Monteverdi. Daarnaast zingen de koren afzonderlijk diverse werken uit beide stijlperiodes, van o.a. Gesualdo, Mendelssohn en Bruckner. Aan dit concert wordt medewerking verleend door een instrumentaal ensemble, bestaande uit twee violisten, een cellist en een contrabassist. De dirigenten Rienk Bakker (AKK) en Matthijs Overmars (ZKK) zullen om beurten dirigeren en het kistorgel bespelen.

Meer informatie!
Krantenartikel ‘De Stad Amersfoort’

20161029_poster